Методики экстренной помощи и лечения отравлений ядом КАРАКУРТА

На главную   Ареал обитания и описание вида | Клиника и диагностика укусов   English Version

  Все пациенты с укусом Каракурта (или с подозрением) должны быть госпитализированы!  

Метод 1 | Метод 2 | Метод 3 | ГИПОХЛОРИТ  НАТРИЯ 

Спосіб лікування хворих, 
організм яких отруєний отрутою комах (каракурт, скорпіон, тарантул),
з використанням простих недорогих медикаментів, 
які при цьому мають високу ефективність лікування

Установи-розробники:

 Автори: У разі відсутности протіотрутної сиворотки, використовуеться непряме електро-хімічне окислення крові шляхом в/в крапельної інфузії 0,06% розчину гіпохлориту натрія в дозуванні 5 мл/кг маси тіла кожні 8-12 годин у продовж 5 діб. Інфузії бажано виконувати крізь катетер у великі судини.

Одеський державний 
медичний університет МОЗ України 

О.І.Верба,
С.І.Шатілов,
П.М.Чуєв,
А.С.Владика,
О.О.Буднюк

      Суть впровадження: спосіб лікування хворих, організм отруєний отрутою комах (каракурт, скорпіон, тарантул), з використанням простих недорогих медикаментів, які при цьому мають високу ефективність лікування.

      Пропонується для впровадження в практику лікувальних закладів.

      На півдні України (Одеська, Миколаївська, Херсонська" області), в Криму, Молдові, на Кавказі у посушливих місцях степу, пустирях, завалах сміття, каміння, глиняних стінах загоні для худоби, у сухій траві досить розповсюджені павуки каракурт,скорпіон, тарантул, укуси яких для людини та худоби отруйними. Отрута цих комах (токсальбуміни) нейротоксична. Після укусу з'являється маленька, швидко зникаюча пляма, чере кілька хвилин на місці укусу стає відчутною сильна біль, яка розповсюджується на кінцівки, поперек, груди, живіт, з різкою напругою м'язів живота (диференціальна діагностика з "гострим  животом"). З'являється слабкість, лихоманка, гіперестезія, сильні потовиділення, психомоторне збудження, галюцинації, страх смерті, тремор та фасцикулярні подригування м'язів, важкі дихання, бронхорея, нудота, блювання, тахікардія, екстрасістолія підвищений АТ. Можлива гостра зупинка дихання. В останню чергу включаються м'язи обличчя (Facies LATRODECTISMICA). Можливі спрага, салівація, судоми, тимчасові порушення мови анурія, зуд, кореподібні висипання. Лабораторне: можливий лейкоцитоз, гіперглікемія, підвищення креатинфосфокінази.
     При несвоєчасному наданні невідкладної допомоги та лікуванні можливі тяжкі ускладнення, висока летальність - до 4-6% від загальної кількості укусів.

     Відомі способи лікування хворих, отруєних отрутою комах  (1.Патент України 19421 А МКИ А6Ш5/06, 1997 рік "Спосіб лікування хворих з інтоксикацією організму, який включає в себе введення в організм опроміненого ультрафіолетовими променями стерильного лікувального 0,89% розчину хлориду натрію".  2. "Невідкладна терапія на етапі первинної медичної допомоги"/Програми/ під ред. Мавродія В.Н. УОЗ Одеської облдержадміністрації, Одеса, 1999 рік, стр.43 Укус каракурта.  3. "Гострі отруєння" Е.А.Лужніков, Л.Г.Костомарова. Москва, Медицина, 1989 рік, с. 366, 372, 432) передбачають комплексну терапію з обов'язковим використанням протикаракуртової сироватки - ефективні, але мають суттєві недоліки. А саме: при відсутності дефіцитної, дорого коштовної протикаракуртової сироватки решта засобів симптоматичної терапії малоефективна і не забезпечує видужання організму пацієнта. Даний спосіб відрізняється тим, що в організм хворого, отруєного отрутою каракурта, скорпіона чи тарантула вводять гіпохлорит натрію (КаС1О), який служить джерелом активного кисню і при введені в організм різними способами звільняє активний кисень, окислюючий присутні в крові токсичні речовини. 

     Невідкладна допомога і лікування:

 1. В перші 2-3 хвилини можна припекти місце укусу каракурта полум'ям запаленого сірника, для чого 1-2 сірника притискують голівками до місця укусу і підпалюють 3-м сірником, що горить; оскільки уражується поверхневий шар шкіри, полум'я сірників достатньо для зруйнування токсину (засіб Мариковського П.І.).

 2. Протикаракуртова сироватка в залежності від ступеня тяжкості отруєння: при тяжкому отруєні - 2000-2500 ДЦЛ; при отруєні середньої тяжкості - 1500 ДЦЛ; при легкому отруєні - 1000-500 ДЦЛ. Сироватку вводять підшкірне в міжлопаточну область, а в тяжких випадках - внутрішньовенне крапелько (попередньо розвести в 0,9% розчині натрія хлориду 500-1000 мл).

 3. Корекція інтоксикаційного синдрому, больового синдрому і артеріальної гіпертензії.

а) стадол 2 мг внутрішньвенно через кожні 6 годин, трамадол, кетолонг, а при вираженому больовому синдромі - наркотичні аналгетики (морфін 2% 1 мл в/м, омнопон 2% 1 мл в/м, промедол або інші);
б) при психомоторному збудженні: сибазон 0,5% 2 мл в/в або в/м;
в) антигістамінні і гормональні препарати: супрастин, тавегіл, дексаметазон та інші;
г) берлітіон (а-ліпоєва кислота) 300 мг в/в крапельне (попередньо розвести в 200 мл 0,9% розчину натрія хлориду), аскорбінова кислота 5% розчин 10 мл в/в (попередньо розвести в 10 мл 0,9% розчину натрія хлориду);
д) корекція артеріальної гіпертензії: 25% розчин магнезії сульфата 10 мл в/в повільно та інші.

 1. При відсутності протикаракуртової сироватки використовують слідуючі методики.

а) глюкозо-етанол-новокаїнова суміш в/в крапельне: 5% розчину глюкози 200 мл + 30% розчин етанолу 30 мл. + 0,25% розчину новокаїну до 200 мл. Введення суміші при необхідності повторюють 2-3 рази на добу; 
б) непряме електро-хімічне окислення крові шляхом в/І крапельної інфузії 0,06% розчину гіпохлориту натрія в дозуванні 5 мл/кг маси тіла кожні 8-12 годин у продовж 5 діб. Інфузік бажано виконувати крізь катетер у великі судини. Протипоказаннями для внутрішньосудинного використанні гіпохлориту натрія є наявність порушення згортання крові гіперглікемія.

Метод 1 | Метод 2 | Метод 3 | ГИПОХЛОРИТ  НАТРИЯ 

Методические рекомендации
по оказанию неотложной помощи и лечению
отравления ядом каракурта.

Дунайская бассейновая больница на водном транспорте г.Измаил, 
Гл.врач Верба А.И., токсиколог Шатилов С.И.

При отсутствии сыворотки, использовать методику непрямого электрохимического окисления крови (ЭХО) путем в/в инфузии (только в центральные вены !!!) 0,06% раствора гипохлорита натрия в дозе 5 мл/кг массы тела каждые 8-12 часов до купирования клиники интоксикации ядом каракурта

     Каракурт среди всех представителей класса паукообразных, обитающих в Казахстане, Центральной Азии и Юге Украины, представляет наибольшую опасность для людей и животных. Этот вид пауков живет в умеренных и тропических широтах, поселяясь в каменных завалах, трещинах домов, кучах сухого мусора, травы. Неполовозрелые особи часто линяют и имеют белый рисунок на черном фоне со стороны спины и только половозрелые особи приобретают абсолютно черный цвет с характерным блеском без каких-либо пятен и рисунков.
     Самка имеет размер 8-15 мм, с круглым брюшком без каких-либо красных или оранжевых отметин на внутренней поверхности, характерных для разновидности этих пауков, живущих в Америке (Latrodectus mactans) и Австралии. Самец гораздо меньше: 3-5 мм, светлее окрашен.
     Самки наиболее ядовиты и главной особенностью их поведения является то, что они любят вить паутину вокруг каких-либо отверстий и дыр, сделанных руками человека: например, вокруг отверстий в надворных туалетах. Укус происходит, когда ловчие сети паука тревожит человек или животное, либо при придавливании паука. Токсичность яда самок во много раз выше яда самцов.
     Яд каракурта относится к токсальбуминам - нейротоксичен, распространяется по лимфатическим путям и содержит около шести активных компонентов с молекулярным весом от 5 000 до 130 000 Дальтон. Поражает мембраны двигательных окончаний нейронов в нейро-мышечных синапсах, что оставляет открытыми каналы для притока ионов натрия (Na+) , а так же вызывает выделение ацетилхолина и норэпинефрина (адреналина) в синапсах и ингибирует обратную химическую реакцию. Результатом является избыточная стимуляция в ганглиях двигательных мышечных нейронов
     Укус самки каракурта вызывает симптомокомплекс, называемый ЛАТРОДЕКТИЗМ (LATRODECTISM).

Клинические признаки и диагностика.
    
После укуса появляется маленькое, быстро исчезающее пятно. Через несколько минут в месте поражения возникает сильная боль, которая распространяется на конечности, поясницу, грудь, живот с резким напряжением мышц брюшного пресса (дифференциальная диагностика с "острым животом"). Наблюдается так же: слабость, озноб, геперестезия, обильное потоотделение, психомоторное возбуждение, галлюцинации, страх смерти (Pavor mortis), тремор и фасцикулярные подергивание мышц, затрудненное дыхание, бронхоррея, тошнота, рвота. Тахикардия, экстрасистолия, повышение АД. Возможна острая остановка дыхания. 
     В последнюю очередь вовлекаются мышцы лица: потное, искаженное гримасой боли и страха лицо с проявлениями блефароконъюнктивита и слезотечением, носит название ЛАТРОДЕКТИЧЕСКОГО ЛИЦА (Facies LATRODECTISMICA-Lat.). Так же можно наблюдать приапизм, задержку мочи, жажду, саливацию, судороги, приходящие нарушения речи и очень редко- кореподобную сыпь и зуд.
     Симптомы обычно длятся 24-48 часов, но в тяжелых случаях - гораздо дольше, до нескольких дней. При несвоевременном лечении явления астении, гипостезии и нейропатии могут сохраняться до нескольких месяцев.
     Смертельный исход может наступить у детей или взрослых, имеющих какие-либо тяжелые фоновые заболевания или поздно поступивших в стационар и составляет 4 - 6% от общего числа укусов - это высокий процент.
     Лабораторно: Может наблюдаться лейкоцитоз, гипергликемия и повышение креатинфосфокиназы.

Неотложная помощь и лечение.

 1. Место укуса можно сразу прижечь (спичкой).

 2. Холод на место укуса, иммобилизация.

 3. При гипертензии - клофелин 0,15 мг.

 4. При укусах и подозрении на укус обязательная госпитализация.

 5. При наличии выраженной боли - трамадол 2 мл. в/м или кеторол.

 6. При возбуждении - диазепам (сибазон, седуксен) 2 мл 0,5% р-ра в/в.

 7. Кардиамин 2 мл в/м.

 8. Специфическая противокаракуртовая сыворотка: обычная дозировка специфической сыворотки составляет 1-2 дозы, разведенных в 500-1000 мл 0,9% раствора хлорида натрия (0,9% NaCl) в/венно.

 9. При отсутствии противокаракуртовой сыворотки использовать методику непрямого электрохимического окисления крови (ЭХО) путем в/в инфузии (только в центральные вены !!!) 0,06% раствора гипохлорита натрия в дозе 5 мл/кг массы тела каждые 8-12 часов до купирования клиники интоксикации ядом каракурта (Дунайская бассейновая больница на водном транспорте г.Измаил, патент Украины № 2000105761 от 11.10.2000г. ).

 10. Симпотоматическая терапия.

     Профилактика укусов каракурта состоит в уничтожении каракурта на территории частных владений в сараях, надворных туалетах, темных углах гаражей и амбаров, бань с помощью Креозота или низкотоксичных инсектицидов группы Перитринов, изготовляемых на основе растительного сырья (Ромашка, Хризантема) распыляемого 1 раз в три месяца. При проведении сельскохозяйственных работ, например, сбор сена, или сухой травы, складывании поленницы дров и т.п. необходимо носить рабочие рукавицы, закрытую обувь и соответствующую одежду с длинными рукавами, застегнутыми на манжеты.
На отдыхе в лесу или у воды необходимо остерегаться завалов, сухой травы, не ходить босиком по сухой траве.

Телефоны для консультаций:
Гл. врач +038 (04841) 25195, 24066
Отделение детоксикации +038 (04841) 21425
Приемное отделение +038 (04841) 20175

Метод 1 | Метод 2 | Метод 3 | ГИПОХЛОРИТ  НАТРИЯ 

Укус каракурта
"НЕОТЛОЖНАЯ ТЕРАПИЯ" 
Издание 2-ое, дополненное, переработанное, Одесса -2001 год.
Мавродий Владимир Михайлович - профессор кафедры семейной медицины Одесского медицинского университета

 1. Сразу прижечь место укуса (спичкой, зажигалкой),
 2. При гипертензии - клафелин 0,15 милиграмм, разжевать; затем по 0,075 милиграмма каждые 30 минут до шести раз,
 3. При наличии боли - трамадол внутримышечно 2 милилитра; или КЕТОРОЛАК (КЕТОРОЛ),
 4. ДИАЗЕПАМ (СИБАЗОН, СЕДУКСЕН) внутревенно 2 милилитра 0,5 % раствора,
 5. КОРДИАМИН внутримышечно 2 милилитра,
 6. Противокаракуртовая антитоксическая сыворотка по Безретко: в легких случаях - подкожно 1 ампула, средне тяжелых - внутримышечно 2-3 ампулы, в тяжелых - внутривенно 5-7 ампул, за 15 минут ввести ДИМЕДРОЛ внутримышечно 2 милилитра 1% раствора,

При укусах госпитализация в токсилогическое отделение.

Противокаракуртовая сыворотка

     Специфическая противокаракуртовая сыворотка выпускается в Узбекистане (г. Ташкент, ул. Маулянова № 37, Институт Вакцин и Сывороток) и высоко эффективна, изготавливается из лошадиной сыворотки и имеет такие же побочные эффекты, как противозмеиная сыворотка: анафилактический шок, различные типы аллергических реакций, сывороточная болезнь.
     В Казахстане существует только одна фирма, официальный дистрибьютор Ташкентского Института: ,,Алуа-Медфарм,, г. Алматы, ул. Сейфуллина, № 534, тел. (3272) 62 66 36
     Обычная дозировка специфической сыворотки составляет 1-2 дозы, разведенных в 500-1000 мл 0,9% раствора хлорида натрия (0,9% NaCl) в/венно.
     Симптоматическое лечение: состоит в поддержании основных жизненноважных функций организма, т.е. адекватного дыхания и нормализации работы сердечно-сосудистой системы, а так же микроциркуляции.
     Лед или холодный компресс, наложенный на место укуса, приносит некоторое облегчение. Как болеутоляющие средства могут быть использованы салицилаты (Аспирин и т.д.), нестероидные противовоспалительные средства (Ибупрофен и т.д.) или опиоиды, так как мышечные боли носят очень интенсивный характер. В наиболее тяжелых случаях даже внутривенное применение опиатов или опиоидов полностью не купирует боль. Наиболее эффективно комбинированное применение опиатов (опиоидов) и бензодиазепинов (Диазепам, Седуксен, Лоразепам и т.д.), которые кроме расслабления скелетной мускулатуры обладают седативным, амнестическим и анксиолитическим эффектами.
     Традиционно используется внутривенное введение 10 мл 10% Глюконата кальция с целью купирования фасцикуляторных подергиваний скелетной мускулатуры и мышечного напряжения. Он вводится медленно, в течении 10-15 мин., причем введение повторяют снова через 30-40 мин. Механизм действия Глюконата кальция недостаточно изучен и его применение основано на эмпирическом опыте.

Метод 1 | Метод 2 | Метод 3 | ГИПОХЛОРИТ  НАТРИЯ 

Веб-дизайнер

© 2005-2021, Шатилов С.И. 

Веб-мастер